Duko Fournituren b.v.

Privacy Verklaring

Dit is een privacy Verklaring van Duko Fournituren b.v.  Wij voeren een groothandel  en richten ons op het geven van advies en levering van goederen voor de woning- en projectinrichting.  Duko Fournituren b.v. verwerkt daarbij je persoon-  en/of bedrijfsgegevens bij het gebruik maken van aangeboden diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt. Mocht jij je niet prettig voelen omtrent het gebruik van je gegevens door Duko Fournituren b.v., neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

Duko Fournituren b.v.
Bedrijvenweg 13
7442 CX  Nijverdal
Tel. 0548-614349
[email protected]
www.duko.com
BTW nr. NL813814571B01
KvK nr. 08125280

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Naam bedrijf / contactpersoon / adresgegevens voor factuur en leveringen / telefoonnummer(s) /e-mailadres / adres website / bankgegevens (bij automatische incasso) / KvK nummer /BTW nummer / IP-adres /gegevens over jouw activiteiten op onze website / internetbrowser en type apparaat.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en raden een ouder/voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen we deze informatie.

Wij bewaren je gegevens met het doel onze diensten en/of leveringen uit te kunnen voeren. Je eventueel te kunnen bellen of mailen of je bedrijfsgegevens te verzamelen om een goed advies af te kunnen geven. Duko Fournituren b.v. analyseert jouw gedrag om de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op jouw voorkeuren. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Duko Fournituren b.v. via de website of mail. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel en/ of (lever)dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam/bedrijfsnaam/e-mailadres/afleveradres/factuuradres/telefoonnummer en goederenomschrijving.

Een ander doel waarbij Duko Fournituren b.v. je gegevens verzamelt is voor het  zenden van nieuwsbrieven per e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam/bedrijfsnaam en e-mailadres worden verzameld via aanmelding op onze website of omdat je de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Mocht je niet langer gebruik maken van deze dienst, neem dan contact met ons op.

Er vinden geen geautomatiseerde besluitvormingen plaats. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen  zonder dat daar een persoon, bijvoorbeeld een medewerker van Duko fournituren b.v.,  tussenkomt.

 

De gegevens die Duko Fournituren ontvangt en verwerkt, worden beheerd door d.m.v.:

*E-mail/server en back-ups worden beheerd door Taurus Automatisering BV.
Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Duko Fournituren b.v.

*Webhosting
Als jij contact opneemt via de formulieren website worden die betreffende comminicatie opgeslagen op de servers van GreatThings internetbureau.

*Mailchimp
De nieuwsbrieven worden ook door mailchimp verzonden. Op het moment jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je naam/bedrijfsnaam en e-maildres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen mailchimp.

Duko Fournituren b.v. gaat zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons toevertrouwd. Zo wordt ervoor gezorgd dat je gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen de onderneming toegang tot jouw gegevens. De gegevens worden bewaard en opgeslagen voor onbepaalde tijd, zolang dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar) verplichtingen.  Voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt ook gebruik gemaakt van mailchimp en deze bewaart de gegevens voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te zenden naar [email protected]. Op het moment je contact opneemt met Duko Fournituren b.v. worden je gegevens die je meezendt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Duko Fournituren verkoopt jouw gegevens niet aan derden . Echter kunnen de gegevens inzichtelijk zijn door derden, zoals de accountant en ICT bedrijven waarmee Duko Fournituren zaken doet. Met deze bedrijven sluiten wij dan ook een (be)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Duko Fournituren b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je PC die ervoor zorgen dat je niets steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren als je terug op onze website komt. Daarnaast laten ze  ons zien hoe onze site gebruikt wordt en op welke manier wij de website klantvriendelijker kunnen maken. Als je onze website optimaal wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Dit is eenvoudig te doen door bij je bezoek aan onze site de cookiemelding te sluiten of verder te gaan op de website. Je kunt onze cookies ook uitschakelen. Je kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor toelichting over cookies in het algemeen:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: meting van websitebezoek

Bewaartermijn:  1 maand

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Duko Fournituren b.v. en heb je het recht om gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt dit regelen door een e-mail te zenden naar [email protected].

Duko Fournituren b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Duko Fournituren b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]